MindMedi

Elämä vie joskus kuin voikukan
höytyvää tuulessa... eikä aina tahtoisi.
Yksin on vaikea löytää perille.
Toiselle sanottu tekee tilaa.

Menneille ei voi mitään - tulevaan voi vaikuttaa

Työnohjaus tukee työssä jaksamista, omia tavoitteita ja organisointia, sekä käytännön ongelmien ratkaisemista yksin ja tiimissä.

Elämää ei voi ennakoida. Kaikessa kiireessä, hyvässäkin elossa ja arjessa voi täysin yllättäen eteen tulla tilanne, josta ei tunnu pääsevän yli. Silloin on oltava itselle laupea ja myönnettävä voimavarojen olevan rajallisia - vaikka aiemmin olisikin jaksanut. Älä jää yksin murheen kanssa.

 

Ota yhteyttä!

Ratkaisu- ja
voimavaraterapia

Ratkaisukeskeinen työskentely on tulevaisuuteen ja tavoitteisiin suuntautunutta, asiakkaan omia vahvuuksia voimistava terapia, joka juuri siksi on niin tuloksellista ja kestävää. Tuloksiin päästään varsin nopeasti jo muutamien istuntojen jälkeen.

Yksilöllinen terapia, keskustelu ja vuorovaikutus selkeyttävät ongelmatilannetta ja antavat mahdollisuuden uuden vahvan pohjan luomiseen, mistä ponnistaa eheämpänä ja vahvempana. Samalla ymmärrys omaan jaksamiseen, sekä omasta jaksamisesta huolehtimiseen antavat vakaamman katseen tulevaisuuteen.

Viritetään organisaatio kuntoon

Menneille ei voi mitään,

tulevaan voi vaikuttaa

Elämä vie joskus            kuin voikukan
höytyvää tuulessa... eikä aina tahtoisi.